• 2019.05.22

Diaspora

Diaspor təşkilatları potensialını səfərbər etməlidir

Döv­lət­lə­rin bey­nəl­xalq nü­fu­zu­nun formalaşmasında diaspora əsas ye­rlərdən birini tu­tur ...

“Bir millətin iki diasporası olmaz”

Azərbaycan-Türkiyə dövlətləri arasında olduğu kimi diaspora təşkilatlarımız da münasibətləri dərin köklər üzərində q ...

Aparılan diaspor siyasəti səmərəli nəticələr verir

Dövlət Komitəsi xaricdə yaşayan azərbaycanlıların daha çevik təşkilatlanmasına yönələn islahatları diqqət mərkəzində saxlay ...

Diaspor sahəsində aparılan dövlət siyasəti təqdir olunmalıdır

Müxtəlif ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların bir-birinə inteqrasiyası vacib şərtlərdən biridir ...

Rusiya azərbaycanlıları birləşdi

Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Fondunun təşkilatçılığı ilə Moskvada Rusiya Azərbaycanlılarının I Forumu və Rusiya Azərbaycanlıları İttifaqının təsis ...

Azərbaycançılıq naminə bir çətir altında birləşməliyik

Ülviyyə Cabbarova: «Azərbaycanın belə qüdrətli inkişafı xaricdəki azərbaycanlılar üçün böyük güc m ...

Bu gün diasporumuz həmişəkindən daha güclüdür

PA rəsmisi: «Azərbaycan diasporu erməni diasporu ilə müqayisədə son illər xeyli inkişaf edib» ...

Diasporumuz həlli vacib vəzifələrin aktuallığını dərk edir

Azərbaycan diasporu qarşıda duran vəzifələrin öhdəsindən gəlmək gücünə malikdir Uzun illərd ...

Diasporumuz həlli vacib vəzifələrin aktuallığını dərk edir

Azərbaycan diasporu qarşıda duran vəzifələrin öhdəsindən gəlmək gücünə malikdir Uzun illərd ...

Dünya azərbaycanlılarının birliyi əsas hədəfimizdir

Komitə sədri: «Ukraynada yaşayan soydaşlarımız dünya ölkələri üçün bir nümunədir, burada güclü diasp ...